Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Ανακοίνωση Διοργάνωσης Διεθνούς Συνεδρίου με Τίτλο:
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ελλάδα: Επιστημονικές και πολιτικές προβληματικές»

Διοργανωτές:
Ινστιτούτο Δημήτρης Μπάτσης, Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών, Σύλλογος διάδοσης Μαρξιστικής Σκέψης «Γιάνης Κορδάτος», Όμιλοι Επαναστατικής Θεωρίας

Ημερομηνία Διεξαγωγής:
17-18-19 Ιανουαρίου 2014

Υποβολή Εισηγήσεων:
Τίτλος και Περίληψη της εισήγησης υποβάλλονται, έως το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013, στις διευθύνσεις: mariolis@hotmail.gr (Θεόδωρος Μαριόλης – Ι.Δ.Μ.) smavro@uom.gr (Σταύρος Μαυρουδέας – Ο.Μ.Ε) dkaltsonis@gmail.com (Δημήτρης Καλτσώνης – «Γ.Κορδάτος.») dpatelis@scince.tuc.gr (Δημήτρης Πατέλης – ΟΜ.Ε.Θ.)


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η Ελλάδα, η Κύπρος αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρω-περιφέρειας υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες της συμμετοχής τους στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Ωστόσο, οι ριζοσπαστικές και μαρξιστικές αναλύσεις είχαν προδρομικά επισημάνει τόσο τα εγγενή-δομικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης όσο και τις επιπτώσεις της στον κόσμο της εργασίας. Το επίπεδο διαβίωσης και οι συνθήκες εργασίας της μεγάλης πλειονότητας της κοινωνίας επιδεινώνονται σταθερά και στοχευμένα, ενώ οι προαναφερθείσες χώρες χάνουν θεμελιώδη στοιχεία της εθνικής κυριαρχίας τους.
          Στόχος του παρόντος Συνεδρίου δεν είναι απλά η αναδρομική συμβολή σε έναν διάλογο για τον χαρακτήρα και τις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (εκκινώντας από την Κοινή Αγορά και φθάνοντας στην ΟΝΕ και την κρίση), ο οποίος συνειδητά παρεμποδίστηκε ή/και διαστρεβλώθηκε από τα επίσημα, συστημικά κέντρα και τις «ορθόδοξες αναλύσεις». Ούτε, μόνον, η διεξοδική, αναλυτική και εμπειρική, πιστοποίηση των επιπτώσεων της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Επιπρόσθετα, το συνέδριο επιχειρεί να διερευνήσει τα Εναλλακτικά στις κυρίαρχες στρατηγικές Σχέδια-Προγράμματα για την αντιμετώπιση της βαθειάς κρίσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Αυτή η διερεύνηση συνδέεται, προφανώς, τόσο με τα προβλήματα άλλων ομόρων μέσα στην ΕΕ χωρών όσο και με τις κοινωνικο-πολιτικές αντιδράσεις και αγώνες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.


 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ι. H Καπιταλιστική Κρίση στον κόσμο και στην Ευρώπη:
·      Η διεθνής οικονομική κρίση και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
·      Η «έρπουσα κρίση» της Ευρωζώνης και οι σχέσεις «Βορρά-Νότου».
·      Προοπτικές μετεξέλιξης/αναδόμησης/αποδόμησης της Ευρωζώνης ή/και της ΕΕ υπό το βάρος ενδογενών και εξωγενών αντιθέσεων.

ΙΙ. Ελλάδα, «Ευρω-Περιφέρεια», Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Οικονομικό Σύστημα:
·         Ιεραρχικές σχέσεις και επιβολή πολιτικών από τους ισχυρότερους στους πιο αδύναμους «εταίρους» στην ΕΕ.
·         Υπάρχουν σχέσεις ιμπεριαλιστικής ή άλλης εκμετάλλευσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση;
·         Οι πιθανότητες, προϋποθέσεις, βαθμοί ελευθερίας και προοπτικές μίας «Συμμαχίας των Χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου», εντός και εκτός ΖΕ ή/και ΕΕ.
·         Οι δεσμεύσεις των εκτός ΕΕ χωρών στο παγκόσμιο πλαίσιο που διαμορφώνεται από τους θεσμούς και τα όργανα του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος (π.χ. ΠΟΕ, ΔΝΤ, ΠΤ).

ΙΙΙ. Εναλλακτικά Σχέδια για την Ελλάδα:
·         Η σημασία του «παραδείγματος» μίας χώρας του «Νότου» που προχωρά πρώτη σε ρήξη με την Ευρωζώνη ή/και την ΕΕ.
·         Οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, και γεωπολιτικές προϋποθέσεις, συμμαχίες και ανταγωνισμοί.
·         Η Πολιτική Οικονομία και η Οικονομική Πολιτική της αποδέσμευσης από την Ευρωζώνη/ΕΕ.

IV. Ειδικά ζητήματα:
·         Συναλλαγματική πολιτική: υποτίμηση, διολίσθηση, συστήματα πολλαπλών ισοτιμιών.
·         Νομισματική πολιτική και χρηματοπιστωτικό σύστημα.
·         Δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική, φορολογικό σύστημα.
·         Παραγωγική αναδιάρθρωση: κατεύθυνση, διακλαδική δομή, αγροτική και βιομηχανική πολιτική.
·         Εργασιακές σχέσεις και αγορά εργασίας.
·         Παιδεία και τεχνολογική πολιτική.