Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Ευχετήριες κάρτες για το Πάσχα φυλακισμένων αγωνιστών της δεκαετίας του `50
Κάρτες 2-4: Από προσωπικές συλλογές δεσμωτών αγωνιστών.
Κάρτες 1 και 5: Από το λεύκωμα του Γ. Φαρσακίδη, "Αναζητώντας την Ιθάκη"